Makelaar: Jet Boonstra Nieuw Wonen Twente

Privacystatement

Vos Groep B.V. gevestigd aan het adres Sherwood Rangers 1 te (7551 KW) Hengelo en aan haar gelieerde dochtermaatschappijen zoals bijvoorbeeld Plegt-Vos Bouwgroep B.V., Plegt-Vos Noord B.V., Plegt-Vos Infra & Milieu B.V., Plegt-Vos Oost B.V., Plegt-Vos West B.V., Plegt-Vos Stoffels B.V., Plegt-Vos Materieel B.V. en Plegt- Vos Houtindustrie B.V., (gezamenlijk te noemen: “Plegt-Vos”) verwerken persoonsgegevens van opdrachtgevers, kopers, huurdersonderaannemers, inleenkrachten en werknemers in overeenstemming met het daartoe vastgestelde privacybeleid. Plegt-Vos wil graag dat betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig en veilig met hun gegevens wordt omgegaan. Met dit statement worden betrokkenen nader geïnformeerd.

  1. Welke gegevens verzamelt Plegt-Vos en waarom?

Plegt-Vos verwerkt in beginsel alleen gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het leveren van haar diensten. Het gaat daarbij om verschillende betrokkenen en diensten:

  1. Wat doen we met de verzamelde gegevens?

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het oog op de bovenstaande doelen en werkzaamheden. Plegt-Vos doet alleen iets met uw gegevens als daarvoor een wettelijke grondslag is. Het gaat daarbij om:

Plegt-Vos gebruikt uw gegevens niet voor enige vorm van profilering. Er vindt dus geen geautomatiseerde besluitvorming plaats die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking. Plegt-Vos beperkt de toegang tot uw gegevens, heeft intern organisatorische en beveiligingsmaatregelen getroffen en slaat de gegevens op in een private cloud in een gecertificeerd datacenter binnen de EER, dat voldoende veiligheidswaarborgen biedt. In enkele gevallen kunnen persoonsgegevens in een door Plegt-Vos goedgekeurde gedeelde cloudomgeving worden opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen en overige adviestermijnen door ons bewaard en daarna verwijderd. Plegt-Vos deelt uw gegevens niet meer derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (Woningborg), er een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft gegeven. In dat geval worden passende waarborgen getroffen om uw gegevens te beschermen.

  1. Welke rechten hebben betrokkenen?

Alle betrokkenen waarvan Plegt-Vos persoonsgegevens verwerkt, hebben:

  1. Contact of verzoeken?

Alle betrokkenen kunnen bij Plegt-Vos een verzoek indienen om gebruik te maken van zijn of haar rechten. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als per e-mail ingediend worden. Plegt-Vos mag dan aanvullende informatie opvragen de identiteit van de betrokkene zeker te stellen. Daarna heeft Plegt-Vos vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om aan het verzoek te voldoen (of niet). Als niet tijdig gehoor wordt gegeven aan het verzoek kan betrokkenen bezwaar maken bij Plegt-Vos, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken worden bij voorkeur ingediend via: privacy@plegt-vos.nl, maar kunnen ook per post worden verstuurd naar: Plegt-Vos Bouwgroep B.V., t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Sherwood Rangers 1, 7551 KW te Hengelo.

Download hier het digitale exemplaar van onze privacystatement.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2